آموزش, هاست و دامنه

در انتخاب Domain از چه کاراکترهایی می توانم استفاده کنم ؟

اول اینکه نام دامنه می تواند شامل تمام حروف لاتین (a-z)  با حرف کوچک باشد

–    می تواند شامل تمامی اعداد (-۹۰) باشد

–    می تواند شامل خط فاصله تیره (-) باشد

–    یک دامنه نمی تواند شامل خط فاصله سفید باشد

–    یک دامنه نمی تواند شامل نقطه(.) باشد زیرا که هر نقطه به عنوان یک متمایزگر سطح می باشد

   -یک دامنه نمی تواند هیچگونه از اشکال از قبیل (%,$,#,@,^,%(را بپذیرد